dava-qalmaqal

dava-qalmaqal
bax dava-dalaş.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • qalmaqal — is. Səs küy, dava, dava dalaş. Qalmaqal salmaq (etmək). – Hər zaman ki, səndən umdum şəfəqqət; Bir dava başladın, qalmaqal etdin. M. P. V.. Emalatxanada böyük bir qalmaqal çıxdı. M. S. O.. Qapı ağzında oturan köhnə cahıl işin şuluq olduğunu və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dava-dalaş — is. bax dava 1 1 ci mənada. Daha burada hərb meydanını müfəssəl təsvir etməyin lüzumu yoxdur. Çünki cəmi müsəlman qardaşların başı dava dalaş çəkib, hamı vuruşma görüb. Ç.. Belə ki baxardın, hər gün sərxoş bəyin qapısında dava dalaşdır. S. R..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərbədə — ə. dava, qalmaqal, gurultu partıltı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəncəl — 1. sif. Qarışıq, dolaşıq, davalı, qalmaqallı, şər. <Dilara Ağagülə:> Nə üçün bütün bu cəncəl işlərdə gərək həmişə sən iştirak eləyəsən? Ə. M.. Fotoqraf. . özünü cəncəl işlərdən uzaq tuturdu. . S. Vəliyev. 2. Davakar, qalmaqalçı, öcəşkən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zırıltı — is. dan. 1. Zırıldama, zır zır ağlama. Zırıltı səsi. 2. Səs küy, mərəkə, həngamə, dava qalmaqal, dava dalaş, araqarışma. Zırıltı qopmaq. – Mən də çıxıb bir yana gedərəm, beləliklə də, bu zırıltı yatıb qurtarar. M. S. O.. Həpirin yəqini idi ki, bu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşubgah — f. 1) dava, qalmaqal yeri; 2) vuruş meydanı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şurəngiz — f. dava qalmaqal salan, gurultu qoparan, qovğaya səbəb olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çəkişmə — 1. «Çəkişmək»dən f. is. 2. Mübahisə, münaqişə, dava, qalmaqal. Qoşulmaq istəmirdim mən bu çəkişmələrə; Ancaq çox nahaq yerə! B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhşər — <ər.> 1. Bax qiyamət 1 ci və 3 cü mənalarda. Vaqifəm, hicrandır mənim məhşərim; Gecə gündüz canan olmuş əzbərim. M. P. V.. <Şahpəri:> Vallah, bir tufan var, bir qiyamət qopur ki, elə bil məhşərdir! B. Bayramov. Ərəsati məhşər – bax… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəng-cidal — is. <fars.> köhn. Dava dalaş, dava mərəkə, qalmaqal. <Səkinə Rüstəmə:> A kişi, – dedi, – eşitmişəm orada da cəng cidal açmısınız. M. İ.. // Müharibə, vuruş, dava. Başının üstündən əsrlərin cəng cidalı ötüb keçən bu abidə öz vüqarını …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”